Kośćierskie
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Telefony alarmowe Zapamiętaj te numery

Kursy i szkolenia I ty możesz zostać ratownikiem

Kalendarz szkoleń Uratuj komuś życie

Kursy motorowodne Kurs ratownictwa skuterowego Kurs ratownictwa skuterowego przygotowuje do podejmowania akcji ratowniczych ze skutera wodnego.

<< powrót

Kurs ratownictwa skuterowego

Kurs ratownictwa skuterowego przygotowuje do podejmowania akcji ratowniczych ze skutera wodnego.

Kurs ratownictwa skuterowego przygotowuje do podejmowania akcji ratowniczych ze skutera wodnego. Wszystkich chętnych zapraszamy już w najbliższy piątek 22.10.10 do Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie Nowa przystań żeglarsko-kajakowa na godz. 10:00.

Szczegóły:

Kościerskie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Kurs ratownictwa skuterowego


Warunki przystąpienia do szkolenia:
1. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu
skuterowym
2. Dobra kondycja fizyczna.
3. Patent sternika motorowodnego (kurs operatora)
Miejsce szkolenia: Powiatowe Centrum MłodzieŜy w Garczynie
Nowa przystań Żeglarsko-kajakowa
Jezioro Garczyn
Termin: 22 – 24.10. 2010
Przyjazd: dnia 22.10.2010r. do godziny 1000
Zapewniamy: zakwaterowanie, wyŜywienie (od piątku obiadokolacja)
Czas trwania szkolenia: 3 dni (22 – 24.10)
Po ukończeniu szkolenia kaŜdy kursant otrzyma materiały szkoleniowe oraz po pozytywnie
zdanym egzaminie końcowym stopnie:
STAŻYSTA SKUTERA RATOWNICZEGO WOPR
ŚRÓDLĄDOWY OPERATOR SKUTERA RATOWNICZEGO WOPR
Przyjmowanie zgłoszeń, pytania: Jakub Friedenberger, info@gdynskiewopr.pl
Ostateczny termin przyjmowania
zgłoszeń :
20.10.2010 r.
Opłata:
Całkowity koszt szkolenia (szkolenie na dwa stopnie,
zakwaterowanie, wyŜżywienie), to 650,00 zł/osobę.
Wpłaty należy dokonać do dnia 20.10.2010 r. na konto
Kościerskiego WOPR : PKO BP o/Kościerzyna nr 14 1020 1879
0000 0502 0019 5388
Niezbędne wyposażenie osobiste: Pianka neoprenowa lub suchy skafander, kask, buty, rękawice,
kamizelka asekuracyjna.

Piątek, 22 października 2010
 
Wykonane przez derwi.pl