Kośćierskie
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Kursy i szkolenia I ty możesz zostać ratownikiem

Kalendarz szkoleń Uratuj komuś życie

Kursy ratownicze Kursy ratownicze - koscierskiewopr.pl

Kurs Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika Wodnego 2017 >>

27 lutego 2017 roku odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące szkolenia na Kurs Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika Wodnego.

Poniedziałek, 27 lutego 2017
 

Kurs Młodszego Ratownika >>

Spotkanie organizacyjne kursu Młodszego Ratownika WOPR - 15.10.2011 o godz 10:00 na trybunach aqua centrum w Kościerzynie.

 

Kurs Ratownika Wodnego Pływalni >>

Spotkanie organizacyjne kursu Ratownika Wodnego Pływalni - 29.10.2011 Rat. wodny pływalni o godz 10:00 spotkanie org. i egzamin wstępny na trybunach aqua centrum w Kościerzynie.

 

Kurs KPP >>

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe województwa pomorskiego, w ramach Umowy nr UDA-RPPM.07.02.00-00-014/10-00 o dofinansowanie Projektu: „Zakup sprzętu ratowniczego dla wojewódzkiej jednostki WOPR w Gdańsku i jednostek terenowych w celu poprawy efektywności systemu ratownictwa w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa, Działania 7.2. Zintegrowany system ratownictwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, we współpracy z Kościerskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym organizują bezpłatny kurs KPP

Piątek, 27 maja 2011
 

Kurs Ratownika WOPR >>

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe województwa pomorskiego, w ramach Umowy nr UDA-RPPM.07.02.00-00-014/10-00 o dofinansowanie Projektu: „Zakup sprzętu ratowniczego dla wojewódzkiej jednostki WOPR w Gdańsku i jednostek terenowych w celu poprawy efektywności systemu ratownictwa w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa, Działania 7.2. Zintegrowany system ratownictwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, we współpracy z Kościerskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym organizują bezpłatny kurs na stopień Ratownika Wopr

Poniedziałek, 30 maja 2011
 
1 2 3
 
Wykonane przez derwi.pl