Kośćierskie
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Telefony alarmowe Zapamiętaj te numery

Kursy i szkolenia I ty możesz zostać ratownikiem

Kalendarz szkoleń Uratuj komuś życie

KPP Szkolenia KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) Cel główny zajęć: Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań

Szkolenia KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy)

Cel główny zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:

  • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
  • zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifiko­wanej pierwszej pomocy
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ja­kość udzielonej pomocy;
  • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.
 
Wykonane przez derwi.pl