Kośćierskie
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Telefony alarmowe Zapamiętaj te numery

Kursy i szkolenia I ty możesz zostać ratownikiem

Kalendarz szkoleń Uratuj komuś życie

Karty pływackie Karty pływackie - koscierskiewopr.pl

Karta pływacka "Już pływam" >>

Karta pływacka "Już pływam"

Kartę "Już pływam" może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący: przepłynięcie 25 m w wodzie stojącej, wykonanie dowolnego rodzaju skoku do wody.

 

Karta pływacka >>

Karty pływackie wydawane są po złożeniu egzaminu z umiejętności pływania. Egzaminy w celu uzyskania karty pływackiej może prowadzić: ratownik WOPR, starszy ratownik WOPR, instruktor WOPR, instruktor wykładowca WOPR, zwany dalej egzaminującym, który posiada okresowe upoważnienie wydane przez Prezesa właściwej jednostki wojewódzkiej WOPR.

Środa, 28 lipca 2010
 

Specjalna karta pływacka (żółty czepek) >>

Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania oraz zda odpowiedni egzamin.

Środa, 28 lipca 2010
 
 
Wykonane przez derwi.pl