Kośćierskie
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Telefony alarmowe Zapamiętaj te numery

Kursy i szkolenia I ty możesz zostać ratownikiem

Kalendarz szkoleń Uratuj komuś życie

Aktualności Kurs Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika WOPR Kościerskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza na kurs na stopień: Ratownik WOPR i

<< powrót

Kurs Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika WOPR

Kurs Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika WOPR

Kościerskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza na kurs na stopień: Ratownik WOPR i Młodszy Ratownik WOPR Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 21-08-2010 na przystani PCM Garczyn o godz. 16:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606 948 660 - Michał Zarach Instruktor WOPR.

Młodszy ratownik WOPR
WYMAGANIA FORMALNE
1. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2. Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3. Uczestnik ma złożyć:
  a) pisemną zgodę na udział w kursie
(w przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę wyraża jej opieku    prawny)
   b)zaświadczenie lekarskie lub
oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny)
4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką
lub specjalną kartę pływacką.

Ratownik WOPR
WYMAGANIA FORMALNE
1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
a) stopień młodszego ratownika WOPR;
b) ważną kartę identyfikacyjną MR WOPR;
c) specjalną kartę pływacką;
d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym;
e) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
SPRAWDZIAN WSTĘPNY
1. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’ 50” wyłącznie na piersiach.
2. Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

 

,
 
Wykonane przez derwi.pl