Kośćierskie
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Telefony alarmowe Zapamiętaj te numery

Kursy i szkolenia I ty możesz zostać ratownikiem

Kalendarz szkoleń Uratuj komuś życie

Aktualności Karta Identyfikacyjna Członka WOPR Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wydania Karty Identyfikacyjnej dla każdego członka

<< powrót

Karta Identyfikacyjna Członka WOPR

Karta Identyfikacyjna Członka WOPR

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą wydania Karty Identyfikacyjnej dla każdego członka WOPR.

Zgodnie z Uchwałą Nr 18/X/2015 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2015 roku w sprawie ewidencji i dokumentacji członka WOPR Karta Identyfikacyjna Członka WOPR jest dokumentem potwierdzającym członkostwo w WOPR. Wydawanie i ewidencjonowanie kart prowadzi Biuro Zarządu Głównego WOPR. Członek WOPR może korzystać z uprawnień statutowych oraz przywilejów dedykowanych dla WOPR przez podmioty zewnętrzne wyłącznie na podstawie aktualnej Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR.

W celu uzyskania Karty Identyfikacyjnej należy wypełnić pobrany Wniosek o wydanie Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR i złożyć go w jednostce WOPR. Wniosek za pośrednictwem jednostki wojewódzkiej składany jest do Biura Zarządu Głównego WOPR, które wykonuje Kartę Identyfikacyjną Członka WOPR i przekazuje ją do jednostki wojewódzkiej WOPR wraz z naklejonym hologramem na dany rok. Koszt administracyjny wydania Karty jest jednorazowy, wynosi 20 zł i jest wnoszony w jednostce WOPR, z czego 12 zł jest przekazywane przez jednostkę wojewódzką na rachunek bankowy WOPR wraz z wnioskiem od wydanie Karty, a 8 zł pokrywa koszty administracyjne w województwie.

Karta Identyfikacyjna Członka WOPR (tzw. „Identyfikator WOPR") funkcjonuje od kilku lat i wszyscy członkowie WOPR obowiązani są ją posiadać podobnie jak legitymacje WOPR. Zarząd Główny WOPR zobowiązał członków WOPR do uzyskania kart przez wszystkich członków WOPR do końca roku 2017. Osoby nie posiadające Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR nie będą ewidencjonowane w WOPR i tym samym nie będą mogły korzystać z właściwych uprawnień.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR.doc

,
 
Wykonane przez derwi.pl